Preventivní screeningové vyšetření očí

11.04.2016 15:00

Přihlásit se můžete do mailu klubikbreclav@seznam.cz do přednmětu: Vyšetření očí