Lekce budou trvat 1,5 hodiny,každé úterý

 cena pro dospělého je 60,- včetně materiálu k tvorbě.

OD 17 HODIN

 LEKCE JSOU JEDNORÁZOVÉ

Hlavní techniky budou keramika,malba, kreativní výtvarné techniky zaměřené na vyjádření vnitřních emocí....

Možnost domluvit si individuální hodiny v jiné dny nebo jako nepravidelné lekce.

Také možnost individuální soukromé konzultace nad dílem.

 

Keramickou dílnu vede Helena Famfrlová, Arteterapii konzultuje Zuzana Doležalová

 

Komu je terapie určena?:

Arteterapie je určena pro každého, kdo si chce odpočinout, poznat sám sebe, své nepoznané stránky...relaxovat.

Pro děti i dospělé je zdrojem radosti a tvořivosti a rozvýjení komunikačních schopností.

 

Garantem Art odpoledne je Mgr. Zuzana Doležalová:

 

Nově nabízíme rodičům hlídání během keramiky pro malé děti. V čase od 17 do 19 hodin.

K hlídání je nutné se nahlásit.Objednání je závazné!

 Uskuteční se v případě přihlášní min.3 dětí

Cena hlídání je 30,- za celou dobu.