Zpívánky a říkanky jsou programem Klubíku zamřeným na nejmenší děti v doprovodu,nejčastěji maminky.

Jsou zaměřeny na rozovoj hlavně v sociálním spektru a to nejen pro děti,ale také rodiče. Kontaktem rodičů a dětí s vrstevníky, lidmi se stejnými radostmi rodičovství- může navodit všem něco nového.

Lepší start do dětského kolektivu v budoucnu, zvyk na to,že neexistuje čistě jen kočárek, procházka do obchodu a domácnost.

Pro dospělého může být inspirací, co vše se s potomkem dá dělat, co může zvládnout a co bude bavit oba.

Je to jedinečná příležitost věnovat svůj čas dítěti-trávit jej společně.

Spokojená maminka/tatínek je základem také spokojenosti a vyrovnanosti dítěte.

 

Jak Zpívánky probíhají?

Většinou lektorka/maminka seznámí děti s jednoduchými básničkami a písničkami. Děti rády opakují dokolečka.

S věkem se přidává pohybová aktivita dětí,kde doprovod aktivně děti zapojuje.Mezi pásmy pohybu a říkadel se dělá přestávka.Pásmo trvá max 15 minut. Během pásem se podle věku zapojují ručičky-tleskání,nožičky-dupání  a jiné.

U starších dětí se závěrem dělá první výtvarný úkol za pomoci doprovodu. Program se uzpůsobuje také pozornosti dětí.Vše však lektorka usměrňuje,aby si děti navykly na činnost,kterou od nich někdo chce a pozoronst jiné dospělé osoby než je rodič.


Zde můžete psát...